Företrädare

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans och fungerar som kommunens riksdag. Alla ledamöter är folkvalda och tillsätts vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige tar beslut gällande grundläggande frågor som exempelvis budget, skatter och verksamhetsmål. Fullmäktige beslutar inte om frågor som rör dig personligen, detta görs i respektive nämnd. Kommunfullmäktige utser även politiska representanter till kommunstyrelsen och alla nämnder. Dessa nomineras av de olika lokala partiföreningarna.

I Härnösands kommunfullmäktige representeras Vänsterpartiet av:

  • Martin Neldén
  • Ingrid Nilsson
  • Michael Möller Christensen (gruppledare)
  • Åke Hamrin (ersättare)
  • Leif Åhman (ersättare)

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen förbereder och lägger fram förslag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet och har en liknande funktion i kommunen som regeringen har i Sverige. Här antas riktlinjer för nämndernas arbete. Arbetet leds av kommunalrådet Fred Nilsson (S).

I Härnösands kommunstyrelse representeras Vänsterpartiet av:

  • Ingrid Nilsson
  • Michael Möller Christensen (ersättare)
  • Helena Grönhagen (ersättare)

Skolnämnden

Skolnämnden ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan, särskolan, gymnasiet, entreprenörs- och teknikskolan (KomTek) och Musik- och Kulturskolan i Härnösands kommun.

I Härnösands skolnämnd representeras Vänsterpartiet av:

Åke Hamrin (1:e vice ordförande)

Calle Edgren (ersättare)

Socialnämnden

Socialnämndens uppgift är att erbjuda enskilda och familjer stöd i sin livsföring. De ska se till att äldre och funktionshindrade får en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra. Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten beträffande stöd och service till funktionshindrade, den kommunala hälso- och sjukvården, bistånd, insatser mot missbruk och omsorger om barn och ungdom. Nämnden beslutar även i ärenden om serveringstillstånd samt ansvarar för kommunens familjerådgivning

I Härnösands socialnämnd representeras Vänsterpartiet av:

Birgitta Alevård

Malin Lindroth (ersättare)

Samhällsnämnden

Samhällsnämnden ansvarar för bygglov- och planfrågor, tillsammans med miljö- och fritidsfrågor.

I Härnösands samhällsnämnd representeras Vänsterpartiet av:

Urban Bolander
Jakob Hedin (ersättare)

Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden arbetar med frågor kring arbetsmarknaden i Härnösand. Nämnden ansvarar för komvux, särvux, KY-utbildningar, uppdragsutbildningar, integrationsverksamheten, lärcentrum och arbetsmarknadsfrågor.

I Härnösands arbetslivsnämnd representeras Vänsterpartiet av:

Anders Bergkvist (1:e vice ordförande)
Louise Bjärgö (ersättare)

Revision

Revisorerna som representerar de politiska partierna ska granska räkenskaperna och se till att nämnder och förvaltningar lever upp till det som beslutats i kommunfullmäktige

I Härnösands kommunrevision representeras Vänsterpartiet av:

Kalle Hultin

Vänsterpartiet har även representation i de tre kommunala bolagen:

HEMABs styrelse

Lars-Gunnar Hultin

Malin Lindroth (ersättare)

Härnösandshus styrelse

Carl Edgren (1:e vice ordförande)

Martin Neldén (ersättare)

Technichus

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Vänsterpartiet Härnösand på Facebook