Ingrid Nilsson

Jag heter Ingrid Nilsson och är 54 år gammal. Jag arbetar till vardags som rektor på Ålsta folkhögskola. Men jag har även ett politiskt uppdrag som majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen där vi ju har ett majoritetssamarbete med S och Mp den här mandatperioden. Jag har två vuxna barn, sambo och hund. På min fritid tycker jag om att dansa, och jag sjunger i gospelkör. Jag tycker att mitt liv idag är bra, men det har inte alltid varit så.

Under åren som gått har jag provat på hur det är att vara deltidsarbetande ensamstående tvåbarnsförälder, ha socialbidrag, aldrig få pengarna att räcka. Jag har saknat möjlighet att ge min familj det mest basala i form av god levnadsstandard. Jag har också fått prova på att studera som vuxen och så småningom byggt mig ett liv som jag betraktar som rikt på erfarenheter och idag väldigt bra. Jag kommer från en arbetarfamilj där skola och utbildning aldrig har varit ett alternativ eftersom nöden krävde att även barnen arbetade från 12 års ålder.

Jag har vuxit upp under den period då Sverige byggde upp det system med socialförsäkringar som vi nu idag håller på att riva ned igen. Jag vill inte se det hända. Jag tror på ett samhälle för de många, inte för några få rika. Jag tror på jämlikhet solidaritet och allas lika värde. Därför är jag vänsterpartist.

Vänsterpartiet Härnösand på Facebook