Malin Lindroth

Jag röstar vänster för att jag vill ha ett samhälle som värnar och tar hand om människor och grupper som inte är lika previligerade som jag är. För att jag tror på jämlikhet och jämställdhet och för att jag vill ha en fungerande välfärd som även fångar upp dem med störst behov, inte bara de som genererar vinster på kort sikt eller de som syns och hörs mest.

Jag fick själv mycket stöd ifrån olika instanser när jag ”strulade till det” för mig under tonårstiden och det var otroligt värdefullt för mig. Nu jobbar jag och betalar skatt och vill att mina skattepengar ska gå till folket, inte till skatteparadis. Därför röstar jag vänster och det är jag stolt över.

Vänsterpartiet Härnösand på Facebook