Skola

I (V)år skola får alla elever de förutsättningar de behöver.

Vi tar ansvar för den kommunala skolan. Det är det vårt ansvar att se till att våra skolor har de resurser som krävs.  En likvärdig skola handlar om lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildning. Skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar. Vår skola ska drivas av oss tillsammans och inte genom privata företag med vinstintressen som ska balanseras mot elevernas bästa.

 

Vänsterpartiet Härnösand på Facebook