Calle Edgren

Jag heter Carl-Fredrik Edgren, men kallas Calle, och är 49 år gammal. Jag sitter idag som ersättare i skolnämnden och som vice ordförande i Härnösandshus.

Jag växte upp under den tid då välfärden byggdes upp i Sverige och jämlikhet inte var en självklarhet, så detta sitter i ryggmärgen sedan barnsben. Jag hade det inte speciellt bra ställt ekonomiskt för jag började arbeta när jag hade läst färdigt grundskolan. Jag hade en mängd olika visstidsanställningar som inte betalade så väldigt bra och det var inte ovanligt att jag arbetade 10-12 timmar per dag för att få ekonomin att gå ihop. Det var inte förrän jag var 30 år som jag slutligen skaffade mig en universitetsutbildning som jag började få det lite bättre. Jag är väldigt tacksam att det fanns ett system som jag kunde falla tillbaka mot under den här tiden för att hjälpa mig, annars hade jag inte befunnit mig där jag är idag.

Alla människor ska ha rätt till samma förutsättningar till att få ett drägligt liv precis som jag fick och därför blir jag förbannad när jag ser hur politiska beslut systematiskt tar bort dessa möjligheter för människor. För vi glömmer gärna med tiden, väldigt lätt, hur svårt det en gång varit i samhället nu när vi väl fått det så bra och människor tror att de beslut som fattas idag inte kommer att påverka den välfärd de tror ska finnas kvar. Men välfärden som vi tror ska finnas finns inte längre kvar. Fler och fler människor, gamla som unga, slås ut ur samhället i större utsträckning idag än tidigare. Alla människor har det svårt någon gång i livet och då måste det finnas möjligheter som kan hjälpa de att orka komma på fötter igen. Vi ska inte fatta beslut som slår bort fötterna på människor så att de faller och aldrig kan resa sig igen.

Jag vill att vi ska ha ett samhälle som erbjuder den hjälp som vi faktiskt har rätt till och bemöts med den respekt som vi har rätt till i alla livet skeden. Det är fel att vissa gynnas framför andra i livet från det att vi växer upp. Jag tror på ett jämlikt samhälle där alla har lika mycket rätt till ett drägligt liv som alla andra utifrån samma förutsättningar. Det är genom att bygga bort samhällsklyftorna i samhället vi skapar välfärden. Av den anledningen är jag Vänsterpartist.

 

Vänsterpartiet Härnösand på Facebook