Styrelsen

Vänsterpartiet Härnösand har såklart en styrelse. Den leder föreningens arbete och väljs en gång per år på föreningens årsmöte. Styrelsen ser även till att vårt lokala nyhetsbrev Röda Nejlikan kommer ut ca 10 gånger per år.

Styrelsen för verksamhetsåret 2018 är:

  • Martin Neldén, ordförande, 070-2732983
  • Malin Lindroth, vice ordförande, 070-670 11 71
  • Marita Björling, sekreterare och ansvarig för Röda Nejlikan
  • Erika Vesterholm, kassör
  • Urban Bolander
  • Helena Grönhagen, ersättare
  • Åke Hamrin, ersättare

Adjungerade till styrelsen är:

  • Michael Möller Christensen, gruppledare i kommunfullmäktige
  • Ingrid Nilsson, majoritetsförterädare i kommunstyrelsen

Vänsterpartiet Härnösand på Facebook