Hur mår arbetslivet?

Tågmästaren Åke Johansson, frikyrkopastorn Vibeke Olsson Falk och långtradarchauffören David Ericsson, alla tre uppskattade författare och övertygade socialister, var häromkvällen inbjudna av LO, ABF och Vänsterpartiet i Härnösand, för att ta tempen på det svenska arbetslivets villkor förr och nu.

Vibeke Olsson Falk stod för historien bakåt i tiden. Hon har med sina böcker ägnat mycket tid åt t ex Romarriket, Nazismen och nu senast serien om sågverksarbetarna i Svartvik och den stora Sundsvallsstrejken 1879.

Stora samhällsförändringar kommer alltid underifrån, menar hon och tar som exempel hur slavarna störtade det gamla Romarriket och hur arbetarna gick samman för att förbättra arbetsvillkoren i slutet av 1800-talet.

Dagens samhällsklimat påminner starkt om dessa historiska skeenden.  Klassklyftorna växer allt fortare, ideologierna känns långt borta och det gäller att roffa och åt sig och sko sig på någon annans bekostnad.Bild_2_10febr_grupp

Åke Johansson och David Ericsson har båda skrivit om och kan ge många exempel från dagens järnvägs- och transportsektor, hur illa ställt det är med  otrygga arbetsförhållanden, kortsiktiga mål  och osolidariskt tänkande. Svenska järnvägsnätet håller på att säljas ut till riskkapitalister, underhållet blir allt sämre och anställda sägs upp. Vart ska alla människor ta vägen, frågar man sig.

David Ericsson har lång erfarenhet av att köra långtradare och han kan se hur anställningsvillkoren har försämrats. Numera går de flesta chaufförer på vikariats- och korttidsanställningar, lönerna dumpas av utländska åkerifirmor, som inte ger sina anställda någon som helst trygghet, låter dem köra utan vare sig fasta löner, giltiga körkort eller säkerhetsskydd.

Men, som tur är, finns en och annan ljuspunkt. Företag som t ex IKEA och ICA vill inte smutsa ner sina namn eller ha en kundbojkott utan ser till att deras chaufförer har justa anställningar och bilar.

Vad det gäller järnvägen var det, enligt Åke Johansson, tänkt att all persontrafik norr om Söderhamn skulle läggas ner men, så blev det inte, tack vare protester, och nu går Botniabanan där och det t o m planeras för en förlängning. Protester lönar sig!

Vad vi som privatpersoner kan göra är att aldrig betala svarta löner, utan se till att de man anlitar alltid får trygga anställningsvillkor. Det befrämjar även kollektivet i slutändan.

Vad man efteråt, som publik, skulle önska är att fler får lyssna och samtala med Åke Johansson, Vibeke Olsson Falk och David Ericsson. Arbetarförfattare, som synliggör verkligheten för oss andra, inspirerar till debatt och kampvilja är precis vad Sverige behöver för att kunna förändras så att alla medborgare har chans att må bra. Vilket bra gäng för en Sverigeturné!

Text: Karin Lundqvist

Bild: Olle Burlin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Vänsterpartiet Härnösand på Facebook