Arbetsmiljö

Mer fritid åt folket!

I Vänsterpartiets Härnösand ska en heltid innebära sex timmars arbetstid, inte åtta. Vi lever i en annan tid nu och det är förlegat att räkna arbetstimmar som om en arbetade i fabrik i början av 1900-talet. Idag är Sverige rikare än någonsin, men vi har en hög arbetslöshet och många som arbetar väldigt mycket med både övertid och dubbla jobb. Vi behöver förändra vårt system och se på arbetslivet med nya ögon som är anpassade utifrån hur det ser ut i verkligheten. Inom kort kommer många jobb som finns idag att vara automatiserade. Vi behöver förändra oss och det nu!

Vi vet att det går. Mer fritid åt folket; för Din hälsa, för Din familj och för de arbetslösa ungdomar som kommer kunna få fler jobbmöjligheter! Under kommande mandatperiod vill vi se försök med sex timmars arbetsdag på en eller flera kommunala arbetsplatser.

Hejdå till delade turer! 

I Vänsterpartiets Härnösand ska ingen behöva arbeta delade turer, alla ska ha en sammanhållen arbetsdag. Vi tycker inte att någon ska ha en arbetsdag avbruten av timmar av långa obetalda raster för att sedan behöva arbeta vidare till sent på kvällen. Hejdå till delade turer om Vänsterpartiet får bestämma.

Heltid istället för deltid!

I Vänsterpartiets Härnösand ska alla som vill få möjlighet att arbeta heltid. Heltidstjänster ger trygghet, bättre ekonomi och bättre pension när vi blir äldre. Just nu är det främst kvinnor som står med låg pension när de blir äldre. Vi tycker att alla ska få en fin och välförtjänt pensionstid, utan ångest för ekonomin. Heltidsreformen är vänsterpartiets ide, den är sjösatt under den här mandatperioden och nu ska vi se till att den realiseras. Heltid som norm om (V)i får bestämma!

Vänsterpartiet Härnösand på Facebook