Martin Neldén

Jag heter Martin Neldén och är 41 år gammal. För mig är den absolut viktigaste politiska frågan hur vi hanterar klimatförändringarna, det kommer vara fullständigt förödande för alla om vi misslyckas. Det behövs en politik som förändrar samhället från grunden med en rättvis fördelning och ett sätt att leva som inte slår undan benen på framtida generationer. Idag är det en girig elit som får styra allt för mycket. Det behöver förändras och det kan vi bara göra tillsammans. Både på det internationella planet som här i Härnösand.

Jag har alltid sett mig som vänster i politiken, men gick aktivt med i Vänsterpartiet först 2009. Då kände jag att jag inte kunde sitta hemma och se Sverige bli mer och mer ojämlikt när Alliansregeringen härjade som värst. Det här med kommunpolitik är sedan skitsvårt och roligt på samma gång. Att försöka vara både ideologisk, men även vara pragmatisk när det behövs. När jag inte pysslar med politik så går jag till jobbet som för mig är Länsstyrelsen. Där är fokus på krisberedskap och räddningstjänst.

Vänsterpartiet Härnösand på Facebook