Välkommen!

Vi tror på ett samhälle där vi tillsammans gör det starkare och bättre. Ett samhälle där vi tar hand om vår jord och varandra. Ett samhälle där rikedomarna fördelas rättvist och där vi hjälps åt. Det gäller i världen, i Sverige och i Härnösand. Det är vår tur nu.

Vi kämpar tillsammans för att vi tror på att vi kan göra Sverige, Västernorrland och Härnösand mer rättvist och jämlikt.

Vänsterpartiet Härnösand på Facebook