Äldreomsorg

I (v)årt Härnösand tar kommunen ansvar för dig när du blir gammal eller sjuk.

Vi tycker att omvårdnaden av våra äldre ska vara i kommunal regi, inte hos stora bolag med ekonomiska intressen som ledstjärna. Vi anser att det är andra värden som ska styra. Vi tror att också de fantastiska människor som arbetar med våra äldre mår bra av goda arbetsvillkor och kollektivavtal som säkrar deras rättigheter och trygghet. Det gör också att alla äldre mår bra.

 

Vänsterpartiet Härnösand på Facebook