Arbetsmarknad

I (V)årt Härnösand ska vi få stöd för att komma till egen försörjning om vi behöver det.

Att ha en meningsfull sysselsättning och att tillhöra ett sammanhang främjar både den psykiska och den fysiska hälsan hos individen. Har man inte ett sammanhang blir det en ekonomisk stress som bidrar till ohälsa. Vi har inte råd att exkludera människor från arbetsmarknaden. Därför vill (v)i ha ett samhälle där stöd till egen försörjning är en självklarhet för de som behöver det. Hjälp med utbildning, anställning eller stöd. Allt det är gynnsamt ur både ett individ- och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ingen tjänar på att människor lämnas utanför. I (v)årt Härnösand är alla med.

Vänsterpartiet Härnösand på Facebook