Bostäder

I vårt Härnösand ska människor vilja bo.

Härnösand ska vara en kommun där vi tar hand om varandra, det vi har tillsammans och där vi utvecklas tillsammans i samklang med tiden. Det ska finnas bostäder för alla. Det betyder billiga hyresrätter för den som behöver det och inte bara stora hus med strandnära lägen. Det ska finnas samhällsservice där alla kan nå den, kollektivtrafiken ska vara möjlig att åka med. Kommunen ska vara till för alla kommuninvånare.

Vänsterpartiet Härnösand på Facebook