Kultur

Härnösand ska fortsätta vara en attraktiv kulturstad!

Härnösand är en av de kommuner i landet som satsar mest på kultur. Vi har alltid varit och kommer alltid att vara en garant för att kulturen i Härnösand tillåts leva och blomstra. Att satsa på ett rikt kulturliv bidrar till en levande och rik stad.

Vänsterpartiet Härnösand på Facebook