Martin Neldén

Jag heter Martin Neldén och är 41 år gammal. För mig är den absolut viktigaste politiska frågan hur vi hanterar klimatförändringarna, det kommer vara fullständigt förödande för alla om vi misslyckas. Det behövs en politik som förändrar samhället från grunden med en rättvis fördelning och ett sätt att leva som inte slår undan benen på framtida generationer. Idag är det en girig elit som får styra allt för mycket. Det behöver förändras och det kan vi bara göra tillsammans. Både på det internationella planet som här i Härnösand. Det här med kommunpolitik är skitsvårt och roligt på samma gång. Att försöka vara både ideologisk, men även vara pragmatisk när det behövs.

Jag jobbar på länsstyrelsen med krisberedskap och räddningstjänst. Genom mitt jobb börjar man ana hur en klimatförändrad värld kan se ut med stormar, torka och snöstormar.

Vänsterpartiet Härnösand på Facebook